Efter rivning av garage byggdes ett stort tält mellan husen för att möjliggöra arbete i regn, snö och mörker. Utfört under vintern 2015-2016.

Schaktning, rivning mm. Sedan gjutning av bottenplatta. Arbete enligt arkitektritning. Tvättstuga, sovrum med braskamin, hall, klädkammare samt vinterbonat orangeri. Bergvärmeinstallation. Vattenburen golvvärme.

Byggnadsstomme, regelstomme, fuktskydd under byggnadstid, takstolar, luftspalter, fasad. Elinstallationer, ventilation, VVS-installationer, våtutrymmen, plattsättning, brandvägg mellan hus, rökkanal mm. Alla typer av inre arbeten, golv, väggar, fönster, dörrar mm.

Projektets värde: drygt 1 MSEK

Grund och dränering

L element och bottenplatta

Blandat under arbetets gång