Renovering och ommålning av tiotals entreer och cykelförråd under sensommaren och hösten 2015. Montering av hundratals meter staket, extern renovering av föreningsexpedition och bergvärmecentral, fasadbyte, bygge av nya trappor i tryckimpregnerad trä.

Bergvärmecentral och träfasad:

Trappuppgångar, fasad, förråd: