Total omarbetning av mark, nivåändringar, ny 200 kvm terass i olika nivåer, skifferläggning och mycket mer. Här är lite bilder innan:

Bilder under projektets gång

Bilder efter